Evropska unija: Začela veljati prepoved plastike za enkratno uporabo

2. julija 2021 je v Evropski uniji (EU) začela veljati direktiva o plastiki za enkratno uporabo.Direktiva prepoveduje nekatere plastike za enkratno uporabo, za katere so na voljo alternative.„Plastični izdelek za enkratno uporabo“ je opredeljen kot izdelek, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike in ni zasnovan, zasnovan ali dan na trg za večkratno uporabo za isti namen.Evropska komisija je objavila smernice, vključno s primeri, kaj se šteje za plastični izdelek za enkratno uporabo.(člen 12 direktive.)

Za druge plastične izdelke za enkratno uporabo morajo države članice EU omejiti njihovo uporabo z nacionalnimi ukrepi za zmanjšanje porabe, ločenim ciljem recikliranja plastičnih plastenk, zahtevami glede oblikovanja plastičnih steklenic in obveznimi oznakami za plastične izdelke za obveščanje potrošnikov.Poleg tega direktiva razširja odgovornost proizvajalca, kar pomeni, da bodo morali proizvajalci kriti stroške čiščenja ravnanja z odpadki, zbiranja podatkov in ozaveščanja za določene izdelke.Države članice EU morajo ukrepe izvajati do 3. julija 2021, z izjemo zahtev glede oblikovanja izdelkov za steklenice, ki bodo veljale od 3. julija 2024. (17. člen.)

Direktiva izvaja plastično strategijo EU in je namenjena "spodbujanju prehoda [EU] v krožno gospodarstvo."(čl. 1.)

Vsebina direktive o plastiki za enkratno uporabo
Prepovedi trga
Direktiva prepoveduje dostop do naslednjih plastičnih mas za enkratno uporabo na trgu EU:
❋ bombažne palčke
❋ jedilni pribor (vilice, noži, žlice, palčke)
❋ krožniki
❋ slamice
❋ mešalniki za pijačo
❋ palice za pritrditev na balone in za podporo
❋ posode za hrano iz ekspandiranega polistirena
❋ posode za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovi in ​​pokrovi
❋ skodelice za pijače iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovi in ​​pokrovi
❋ izdelki iz okso-razgradljive plastike.(5. člen v povezavi s prilogo, del B.)

Nacionalni ukrepi za zmanjšanje porabe
Države članice EU morajo sprejeti ukrepe za zmanjšanje porabe določene plastike za enkratno uporabo, za katero ni alternative.Države članice morajo Evropski komisiji predložiti opis ukrepov in ga dati na voljo javnosti.Takšni ukrepi lahko vključujejo uvedbo nacionalnih ciljev zmanjšanja, zagotavljanje alternativ za večkratno uporabo na prodajnem mestu potrošnikom ali zaračunavanje denarja za plastične izdelke za enkratno uporabo.Države članice EU morajo doseči "ambiciozno in trajno zmanjšanje" porabe te plastike za enkratno uporabo, "kar vodi do bistvenega preobrata naraščajoče porabe" do leta 2026. Napredek porabe in zmanjšanja je treba spremljati in poročati Evropski komisiji.(čl. 4.)

Ločene zbiralne tarče in oblikovalske zahteve za plastične steklenice
Do leta 2025 je treba reciklirati 77 % plastičnih steklenic, danih na trg.Do leta 2029 je treba reciklirati količino, ki je enaka 90 %.Poleg tega bodo uveljavljene oblikovalske zahteve za plastenke: do leta 2025 morajo PET plastenke pri izdelavi vsebovati vsaj 25 % reciklirane plastike.Ta številka naraste na 30 % do leta 2030 za vse steklenice.(5. odst. 6. člena; 9. člen.)

Označevanje
Higienski vložki (vložki), tamponi in aplikatorji za tampone, mokri robčki, tobačni izdelki s filtri in skodelice za pitje morajo imeti na embalaži ali na samem izdelku oznako »vidno, jasno čitljivo in neizbrisno«.Oznaka mora potrošnike obveščati o ustreznih možnostih ravnanja z odpadki za izdelek ali sredstvih za odstranjevanje odpadkov, ki se jim je treba izogibati, pa tudi o prisotnosti plastike v izdelku in negativnem vplivu smeti.(1. odst. 7. člena v povezavi s prilogo, del D.)

Razširjena odgovornost proizvajalca
Proizvajalci morajo kriti stroške ukrepov za ozaveščanje, zbiranja odpadkov, čiščenja smeti ter zbiranja podatkov in poročanja v zvezi z naslednjimi izdelki:
❋ posode za hrano
❋ paketi in ovoji iz fleksibilnega materiala
❋ posode za pijačo s prostornino do 3 litre
❋ skodelice za pijače, vključno z njihovimi pokrovi in ​​pokrovi
❋ lahke plastične nosilne vrečke
❋ tobačni izdelki s filtri
❋ mokri robčki
❋ baloni (2., 3. odst. 8. člena v povezavi s prilogo, del E.)
Vendar pa stroški zbiranja odpadkov v zvezi z mokrimi robčki in baloni ne smejo biti pokriti.

Ozaveščanje
Direktiva zahteva, da države članice EU spodbujajo odgovorno ravnanje potrošnikov in jih obveščajo o alternativah za večkratno uporabo, pa tudi o vplivih smeti in drugih neustreznih odpadkov na okolje in kanalizacijsko omrežje.(10. člen.)

news

URL vira:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Čas objave: 21. september 2021